WOZ verlagen in Amersfoort

Het team van Wozverlagen.nl is precies op de hoogte van de huidige ontwikkelingen op het gebied van de WOZ in Amersfoort. De WOZ waarde is van invloed op een aantal belangrijke belastingen die u moet betalen, waaronder de inkomstenbelasting en waterschapsbelasting. Hoe hoger de WOZ waarde, hoe hoger deze belastingen. Uw WOZ verlagen is dus zeker van groot belang!

Uit de ervaring van Wozverlagen.nl blijkt dat veel gemeenten onvoldoende nauwkeurig te werk gaan bij het bepalen van WOZ waarden. De kans dat wij uw WOZ waarde verlagen is dan ook erg groot. Houd uw beschikking goed in de gaten en neem binnen 6 weken na dagtekening contact met ons op. Wij informeren u graag over de juiste te nemen stappen.

Gratis WOZ bezwaar in Amersfoort

Wij vragen u om uw aanslagbiljet, waarna een van onze taxateurs gratis uw WOZ-waarde controleert. Wanneer wij van mening zijn dat uw WOZ waarde verlaagd kan worden krijgt u hiervan bericht. Wanneer u onze machtiging ondertekent kunnen onze juristen gratis WOZ bezwaar voor u indienen bij de gemeente Amersfoort. Vervolgens heeft uw gemeente een kalenderjaar de tijd om uitspraak te doen. Wanneer de uitspraak bij ons binnen is krijgt u automatisch bericht.

Vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!