WOZ verlagen in Alkmaar

Het is van groot belang dat de WOZ waarde van uw woning in Alkmaar correct wordt vastgesteld. Helaas is dit vaak niet het geval. Veel gemeenten, waaronder ook de gemeente Alkmaar, houden onvoldoende rekening met diverse factoren die van invloed zijn op de waarde van uw woning en dus ook de WOZ waarde. Denk hierbij aan achterstallig onderhoud, geluidsoverlast, stankoverlast of andere zaken. Hierdoor wordt de WOZ waarde vaak niet correct vastgesteld en is het dus zeer belangrijk dat u uw WOZ waarde laat controleren door een specialist.

De WOZ waarde is van invloed op diverse belastingen die u betaalt. Hoe hoger de WOZ waarde, hoe hoger dus ook belastingen als waterschapsbelasting en inkomstenbelasting.

Gratis WOZ bezwaar in Alkmaar

Uw WOZ waarde laten controleren is geheel gratis. Dit komt doordat de proceskosten volledig worden vergoed door de gemeente wanneer het WOZ bezwaar gegrond wordt verklaard. Is dit niet het geval dan nemen wij de gemaakte kosten voor onze eigen rekening. Houd uw WOZ beschikking daarom goed in de gaten en neem binnen 6 weken na dagtekening contact met ons op.

De gemiddelde WOZ waarde in Den Bosch was in 2017 € 238.000. Ten opzichte van 2016 is deze waarde 7% gestegen in 2017. Des te meer reden dus om WOZverlagen.nl in te schakelen zodat uw WOZ waarde zo laag mogelijk wordt!

 

Vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!