Veelgestelde vragen

Wanneer u op de vraag klikt verschijnt het antwoord eronder.

Ik zie dat de dienst van Wozverlagen.nl mij helemaal niets kost. Er zit vast ergens een addertje onder het gras.

Nee, de dienst van Wozverlagen.nl is helemaal gratis! Wij werken volgens het geroemde ‘No-cure, No-pay’ principe. Wanneer u een specialist inhuurt om namens u de bezwaar- en/of beroepsprocedure tegen uw WOZ-beschikking te voeren, kan deze in het beroepschrift verzoeken om toekenning van een kostenvergoeding. Het Besluit proceskosten bestuursrecht verplicht de gemeente om de door u gemaakte kosten te vergoeden wanneer de beschikking wordt verminderd. Wozverlagen.nl garandeert u dat vanwege onze efficiënte werkwijze deze vergoeding al onze kosten dekt. Op deze manier bent u als belanghebbende dus geheel kosten neutraal.

Mocht het zo zijn dat de gemeente het bezwaarschrift afwijst, dan neemt Wozverlagen.nl de gemaakte kosten uiteraard geheel voor haar rekening. Deze kostenvergoeding is bij wet geregeld in de AWB artikel 7:15

Ik kan ook gewoon zelf bezwaar voeren, waarom zou ik dat uitbesteden aan Wozverlagen.nl?

U kunt inderdaad de bezwaarprocedure zelf voeren. Echter, omdat het meestal een vrij technisch verhaal betreft is het als ‘leek’ moeilijk om met goed onderbouwde argumenten uw WOZ-beschikking te weerleggen. Vanwege de specialistische kennis die Wozverlagen.nl bezit kunnen wij deskundig bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde. Ook stellen wij, wanneer nodig, een taxatierapport op waardoor de slagingskans toeneemt. Uiteraard vallen ook deze kosten binnen de vergoeding van de gemeente, waardoor ook dit u niks kost. Daarnaast hebben de specialisten van Wozverlagen.nl ook inzicht in alle verkochte woningen in uw gemeente.

Hoe snel moet er na ontvangst van de beschikking bezwaar worden aangetekend?

Wanneer u bezwaar aan wilt tekenen tegen u WOZ-beschikking dient dit binnen zes weken na dagtekening van uw WOZ-beschikking gedaan te worden bij de gemeente.

Het is langer dan zes weken geleden dat ik mijn WOZ-beschikking heb gekregen, maar ik wil toch nog bezwaar aantekenen. Kan dat?

Hiervoor gelden aparte regels. Als u de enige eigenaar bent van het object waartegen u bezwaar wilt aantekenen moet de waarde minstens 20% te hoog zijn vastgesteld wilt u om vermindering kunnen verzoeken. Zijn er meerdere eigenaren bij het object betrokken dan zijn er extra mogelijkheden. Als u ons een mail stuurt naar info@wozverlagen.nl waarin u uw situatie beschrijft dan informeren wij u graag hoe verder te handelen.

Kan ik Wozverlagen.nl voor alle onroerende zaken inschakelen?

Ja, u kunt Wozverlagen.nl voor alle onroerende zaken inschakelen. Dus ook voor woningen, recreatiewoningen, loodsen, bedrijfspanden, boerderijen, enz.

Hoe snel krijg ik te horen of mijn WOZ-waarde is verlaagd?

Wanneer u de documenten die wij nodig hebben heeft opgestuurd stelt een van onze juridisch specialisten  gelijk een bezwaarschrift op. Hoe lang het daarna duurt is afhankelijk van de gemeente. Deze is verplicht om voor 31 december van hetzelfde kalenderjaar uitspraak te doen op het bezwaarschrift. In de praktijk ontvangt u de uitspraak vaak eerder.

Wat gebeurt er als de uitspraak van de gemeente op het bezwaarschrift negatief is?

U krijgt van ons meteen bericht over de uitspraak. Onze deskundige zal u dan adviseren over het al dan niet in beroep gaan tegen deze uitspraak bij de rechtbank.

De bezwaarprocedure heb ik zelf gevoerd en de gemeente is niet toegemoet gekomen aan mijn bezwaar. Kan ik Wozverlagen.nl alsnog inschakelen voor de beroepsprocedure bij de rechtbank?

Natuurlijk kan dat. In overleg met Wozverlagen.nl kunnen wij ook de beroepsprocedure kosteloos voor u opstarten.

Wij hebben halverwege het jaar een huis gekocht. Kan ik dan nog steeds bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Ja dat kan. Wij kunnen voor u de WOZ-beschikking opvragen bij de gemeente en dan nog binnen zes weken na ontvangst bezwaar maken.