Rekenvoorbeeld

Rekenvoorbeeld: Twee onder een kap woning in Arnhem
Waardeverlaging: € 75.000,-


Uw totale financiële voordeel is minimaal € 293,- in dit voorbeeld

WOZ-waarde 375.000,-
Tarief OZB is percentage van de Woz-waarde 0,174%
Schaal inkomstenbelasting 52%
WOZ-waarde na bezwaar 300.000,-
Eigenwoningforfait percentage 0,55%

Gemeentelijke belastingen

Aanslag bedrag OZB voor bezwaar 652,- (€ 375.000,- x 0,174%)*
Aanslag bedrag OZB na bezwaar 522,- (€ 300.000,- x 0,174%)*
Uw voordeel 130,-

Inkomsten belasting

Eigenwoning Forfait voor bezwaar 2062,- (€ 375.000,- x 0,55%)
Eigenwoning Forfait na bezwaar 1650,- (€ 300.000,- x 0,55%)
Uw voordeel 214,- bij 52% IB-schaal

Tevens zullen uw waterschapslasten lager uitvallen.
* OZB tarief kan per gemeente verschillend zijn.