Bent u van mening dat uw woning of bedrijfspand een lagere WOZ-waarde moet krijgen?

Wozverlagen.nl dient gratis bezwaar in tegen de WOZ-waarde die de gemeente heeft vastgesteld, inclusief taxatierapport door een Register Taxateur.

Wij maken gratis bezwaar tegen de WOZ-waarde. U bespaart niet alleen op de OZB-belasting, maar betaalt ook minder inkomsten-, waterschaps-, erfbelasting en mogelijk ook vennootschapsbelasting en vermogensrendementsheffing.

Bezwaar maken scheelt u al snel honderden tot duizenden euro’s aan belasting. Wij maken gratis bezwaar, voor u, namens u!

Gratis bezwaar maken zo gepiept!