WOZ verlagen in Eindhoven

Het team van Wozverlagen.nl is precies op de hoogte van de huidige ontwikkelingen op het gebied van de WOZ in gemeente Eindhoven. Wij adviseren u om uw WOZ waarde goed te laten controleren om te voorkomen dat u te veel belasting betaalt.

Uit de ervaring van Wozverlagen.nl blijkt dat veel gemeenten onvoldoende nauwkeurig te werk gaan bij het bepalen van WOZ waarden. De succeskans van uw WOZ bezwaar is daarom erg hoog! Houd uw beschikking goed in de gaten en neem binnen 6 weken na dagtekening contact met ons op. Wij informeren u graag over de juiste te nemen stappen.

Hoe werkt WOZ bezwaar?

Wij vragen u om uw aanslagbiljet, waarna een van onze taxateurs gratis uw WOZ-waarde checkt.

Wanneer deze van mening is dat uw WOZ-waarde te hoog is vastgesteld krijgt u hiervan bericht. Wanneer u onze machtiging ondertekent kunnen onze juristen gratis een bezwaarschrift opstellen en verzenden die dan naar uw gemeente.

De gemeente heeft dan tot het einde van het kalenderjaar om uitspraak te doen. Wanneer de uitspraak bij ons binnen is krijgt u automatisch bericht.

Wanneer wij de uitspraak ontvangen hebben gaan juristen samen met onze taxateur beoordelen of de gemeente voldoende rekening heeft gehouden met de grieven die door ons zijn aangedragen. Zijn ze van mening dat dit in onvoldoende mate is gebeurd dan nemen zij contact met u op. Is dit niet het geval, dan kunnen wij ook geheel kosteloos voor u een beroepsprocedure in gang zetten. Dit alles gaat uiteraard geheel in samenspraak met u.

Vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!